ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 28/03/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 69 0 1 1
Giải Bảy 461 1 7 0
Giải Sáu 4932 8117 1101 2 2
Giải Năm 4995 1 2 2 2
Giải Tư 07773 51153 95432 83910 4 2
20032 45578 66798 5 3
Giải Ba 54601 55522 6 9 1 2
Giải Nhì 02042 7 3 8
Giải Nhất 87989 8 9
Đặc Biệt 643162 9 5 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 21/03/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 38 0 6 4
Giải Bảy 238 1 9 7
Giải Sáu 4534 6391 2643 2 3
Giải Năm 8492 1 8 8 4
Giải Tư 80479 30558 92006 81351 4 3
53219 37517 96057 5 8 1 7 6
Giải Ba 80823 94998 6
Giải Nhì 47804 7 9
Giải Nhất 05482 8 2
Đặc Biệt 991756 9 1 2 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 14/03/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 23 0
Giải Bảy 941 1 8
Giải Sáu 7372 1588 4855 2 3
Giải Năm 9345 1 5
Giải Tư 28635 77745 46570 54463 4 1 5 5 7
72518 52884 95478 5 5 3
Giải Ba 35853 26983 6 3
Giải Nhì 32647 7 2 0 8
Giải Nhất 01390 8 8 4 3
Đặc Biệt 419998 9 0 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 07/03/2015
Đầu Đuôi
Giải Tám 82 0 0
Giải Bảy 843 1 1 2
Giải Sáu 5047 9698 7098 2
Giải Năm 6285 1 0
Giải Tư 98330 36111 51069 36840 4 3 7 0 1
46191 77492 28091 5 8
Giải Ba 58712 45641 6 9
Giải Nhì 01500 7 1
Giải Nhất 69058 8 2 5
Đặc Biệt 980371 9 8 8 1 2 1
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 28/02/2015
Đầu Đuôi
Giải Tám 73 0 2
Giải Bảy 497 1 0
Giải Sáu 2459 0597 7829 2 9
Giải Năm 8461 1
Giải Tư 77860 38865 26080 03602 4
73710 21378 96663 5 9 6 0
Giải Ba 47678 72091 6 1 0 5 3
Giải Nhì 29556 7 3 8 8
Giải Nhất 76289 8 0 9
Đặc Biệt 838550 9 7 7 1
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)