ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 24/01/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 33 0 5 7
Giải Bảy 681 1
Giải Sáu 0122 9820 0762 2 2 0 3 9
Giải Năm 3632 1 3 2 3
Giải Tư 19795 12653 63793 94665 4 0
84705 33497 07233 5 3
Giải Ba 47723 42040 6 2 5
Giải Nhì 35607 7
Giải Nhất 36394 8 1
Đặc Biệt 800029 9 5 3 7 4
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 17/01/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 66 0 3
Giải Bảy 856 1 1 8
Giải Sáu 4073 2611 0958 2 4 3 0 7
Giải Năm 9382 1
Giải Tư 27624 78798 19661 93723 4
11620 48150 46818 5 6 8 0
Giải Ba 02376 74695 6 6 1
Giải Nhì 17986 7 3 6
Giải Nhất 24427 8 2 6
Đặc Biệt 797203 9 8 5
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 10/01/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 67 0 8
Giải Bảy 145 1 4 3
Giải Sáu 4450 3663 5614 2 3
Giải Năm 0623 1 6 3
Giải Tư 07343 11696 01274 82285 4 5 3
03136 01551 27013 5 0 1
Giải Ba 44987 23987 6 7 3 1
Giải Nhì 06833 7 4
Giải Nhất 80508 8 5 7 7
Đặc Biệt 042161 9 6
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 03/01/2015
Đầu Đuôi
Giải Tám 27 0 7 9 5 4
Giải Bảy 948 1
Giải Sáu 4470 9807 7461 2 7 3
Giải Năm 6045 1
Giải Tư 15786 96493 64609 36205 4 8 5 5 2 2
24004 33845 04042 5 8
Giải Ba 09862 91758 6 1 2 7
Giải Nhì 30667 7 0
Giải Nhất 63023 8 6
Đặc Biệt 300942 9 3
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 27/12/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 59 0
Giải Bảy 674 1 0 2 6
Giải Sáu 9257 6471 1863 2 2
Giải Năm 1744 1
Giải Tư 14199 55648 79110 20912 4 4 8 6
49482 13822 56446 5 9 7
Giải Ba 01181 84387 6 3
Giải Nhì 92593 7 4 1
Giải Nhất 17216 8 2 1 7
Đặc Biệt 692591 9 9 3 1
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)