ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 23/07/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 05 0 5 1 5 8 1
Giải Bảy 951 1 4 1
Giải Sáu 1070 0301 5205 2 3
Giải Năm 8823 1 9 3
Giải Tư 52539 21393 12379 94933 4
89458 33814 75350 5 1 8 0
Giải Ba 21289 94386 6
Giải Nhì 31308 7 0 9
Giải Nhất 76611 8 9 6
Đặc Biệt 048901 9 3
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 16/07/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 52 0
Giải Bảy 039 1 2 4
Giải Sáu 2071 3469 3933 2 7 2
Giải Năm 3534 1 9 3 4 0
Giải Tư 22827 17230 11974 17440 4 0 7
06112 15247 33574 5 2
Giải Ba 30988 20122 6 9 0
Giải Nhì 06191 7 1 4 4
Giải Nhất 58360 8 8
Đặc Biệt 269314 9 1
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 09/07/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 64 0
Giải Bảy 588 1 2
Giải Sáu 3653 0086 9538 2 6 5 8
Giải Năm 8067 1 8 8
Giải Tư 12358 36926 53338 97212 4
98565 09762 27625 5 3 8 4
Giải Ba 29993 09264 6 4 7 5 2 4
Giải Nhì 86054 7
Giải Nhất 44228 8 8 6
Đặc Biệt 664197 9 3 7
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 02/07/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 11 0 9
Giải Bảy 039 1 1 3 8 0
Giải Sáu 6370 0863 8391 2
Giải Năm 7938 1 9 8 5 6
Giải Tư 65313 51535 17355 76218 4 3 0
32554 74710 33043 5 5 4
Giải Ba 54386 59040 6 3
Giải Nhì 01994 7 0
Giải Nhất 64736 8 6
Đặc Biệt 477009 9 1 4
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 25/06/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 43 0 0 0
Giải Bảy 091 1 7
Giải Sáu 0728 4688 7820 2 8 0 7 5
Giải Năm 1827 1 9
Giải Tư 89400 96325 44393 65517 4 3 4
92263 17639 99250 5 0
Giải Ba 87883 38200 6 3
Giải Nhì 58693 7
Giải Nhất 29744 8 8 3 3
Đặc Biệt 294083 9 1 3 3
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)