ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 13/09/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 55 0 3
Giải Bảy 356 1
Giải Sáu 6076 5162 6975 2 6 0
Giải Năm 4703 1 5
Giải Tư 00369 48480 22456 91257 4 1 0
08158 15726 71055 5 5 6 6 7 8 5
Giải Ba 04535 99441 6 2 9
Giải Nhì 90189 7 6 5
Giải Nhất 22140 8 0 9
Đặc Biệt 134620 9
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 06/09/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 82 0 7
Giải Bảy 388 1 4 1 1
Giải Sáu 9714 8221 5111 2 1 2 9
Giải Năm 1742 1 6
Giải Tư 59707 81636 62498 71482 4 2 1 5 2
50199 90791 38511 5
Giải Ba 76241 29822 6
Giải Nhì 81045 7
Giải Nhất 41742 8 2 8 2
Đặc Biệt 903829 9 8 9 1
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 30/08/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 77 0 8
Giải Bảy 544 1 9 9
Giải Sáu 9053 5034 3493 2 7
Giải Năm 8478 1 4 4 1
Giải Tư 93989 97687 55919 45198 4 4
79534 57327 77608 5 3 9
Giải Ba 65819 56531 6 2
Giải Nhì 43173 7 7 8 3
Giải Nhất 44259 8 9 7
Đặc Biệt 385162 9 3 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 23/08/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 01 0 1 9
Giải Bảy 866 1 3
Giải Sáu 3149 1809 4790 2
Giải Năm 7139 1 9 4 4
Giải Tư 47292 03092 45834 35368 4 9 9
65534 40313 33550 5 0
Giải Ba 85880 27949 6 6 8
Giải Nhì 46792 7 1
Giải Nhất 79071 8 0
Đặc Biệt 902196 9 0 2 2 2 6
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 16/08/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 87 0 0 3
Giải Bảy 768 1 9 7 9
Giải Sáu 8946 9974 1745 2 5
Giải Năm 3419 1 6 0
Giải Tư 05000 46249 19317 27067 4 6 5 9 5
92793 86345 34303 5 3
Giải Ba 72525 49036 6 8 7
Giải Nhì 34753 7 4
Giải Nhất 29230 8 7
Đặc Biệt 204019 9 3
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)