ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 30/08/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 77 0 8
Giải Bảy 544 1 9 9
Giải Sáu 9053 5034 3493 2 7
Giải Năm 8478 1 4 4 1
Giải Tư 93989 97687 55919 45198 4 4
79534 57327 77608 5 3 9
Giải Ba 65819 56531 6 2
Giải Nhì 43173 7 7 8 3
Giải Nhất 44259 8 9 7
Đặc Biệt 385162 9 3 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 23/08/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 01 0 1 9
Giải Bảy 866 1 3
Giải Sáu 3149 1809 4790 2
Giải Năm 7139 1 9 4 4
Giải Tư 47292 03092 45834 35368 4 9 9
65534 40313 33550 5 0
Giải Ba 85880 27949 6 6 8
Giải Nhì 46792 7 1
Giải Nhất 79071 8 0
Đặc Biệt 902196 9 0 2 2 2 6
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 16/08/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 87 0 0 3
Giải Bảy 768 1 9 7 9
Giải Sáu 8946 9974 1745 2 5
Giải Năm 3419 1 6 0
Giải Tư 05000 46249 19317 27067 4 6 5 9 5
92793 86345 34303 5 3
Giải Ba 72525 49036 6 8 7
Giải Nhì 34753 7 4
Giải Nhất 29230 8 7
Đặc Biệt 204019 9 3
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 09/08/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 99 0
Giải Bảy 294 1 6
Giải Sáu 8374 2323 8865 2 3 8 6 6
Giải Năm 9057 1
Giải Tư 61575 46753 87790 97428 4 9
61391 40326 81450 5 7 3 0
Giải Ba 94749 32990 6 5
Giải Nhì 56093 7 4 5
Giải Nhất 95316 8
Đặc Biệt 809126 9 9 4 0 1 0 3
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 02/08/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 92 0 8 9 8 0
Giải Bảy 281 1 0
Giải Sáu 7890 2408 5094 2
Giải Năm 0447 1
Giải Tư 01861 02347 43045 01409 4 7 7 5 9
36175 60887 55767 5
Giải Ba 67949 46008 6 1 7
Giải Nhì 78800 7 5
Giải Nhất 24993 8 1 7
Đặc Biệt 680210 9 2 0 4 3
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)