ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 19/04/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 81 0 7 5
Giải Bảy 707 1
Giải Sáu 6237 3985 8105 2 9 8 2
Giải Năm 0834 1 7 4
Giải Tư 74391 44453 38829 42280 4 3 3
22568 58443 02228 5 3
Giải Ba 24187 20571 6 8
Giải Nhì 77243 7 1
Giải Nhất 22522 8 1 5 0 7 9
Đặc Biệt 769489 9 1
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 12/04/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 92 0
Giải Bảy 737 1 2 8 9 7
Giải Sáu 4337 1522 3271 2 2 7
Giải Năm 6937 1 7 7 7
Giải Tư 22790 06446 88250 90412 4 6
35118 86562 67999 5 0
Giải Ba 47927 24494 6 2
Giải Nhì 66619 7 1
Giải Nhất 23588 8 8
Đặc Biệt 642917 9 2 0 9 4
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 05/04/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 50 0 1 0 7
Giải Bảy 952 1 2 1
Giải Sáu 9223 0141 8712 2 3
Giải Năm 0636 1 6 6
Giải Tư 72782 77811 16793 81301 4 1 4 9
23058 08888 47444 5 0 2 8
Giải Ba 45700 53236 6 6
Giải Nhì 39807 7
Giải Nhất 39266 8 2 8
Đặc Biệt 394949 9 3
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 29/03/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 43 0 7
Giải Bảy 936 1 8 7
Giải Sáu 9918 0359 8026 2 6 3
Giải Năm 9130 1 6 0 4 6 2
Giải Tư 61623 14349 57234 81358 4 3 9 3 4
62843 65036 84358 5 9 8 8
Giải Ba 73079 94217 6
Giải Nhì 45107 7 9
Giải Nhất 03732 8
Đặc Biệt 269444 9
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 22/03/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 15 0 4
Giải Bảy 661 1 5 3 6 4 2
Giải Sáu 8352 2422 0475 2 2
Giải Năm 7382 1 9
Giải Tư 25584 67004 21413 39439 4 8
47248 17080 66893 5 2 7
Giải Ba 96391 27716 6 1
Giải Nhì 77057 7 5
Giải Nhất 97814 8 2 4 0
Đặc Biệt 054812 9 3 1
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)