ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 06/02/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 67 0 9 5 8
Giải Bảy 559 1 2 2 3
Giải Sáu 8222 6098 9984 2 2 5
Giải Năm 2812 1 1
Giải Tư 84025 63369 11251 80709 4
40174 36012 99552 5 9 1 2
Giải Ba 48113 98005 6 7 9
Giải Nhì 53175 7 4 5
Giải Nhất 94031 8 4
Đặc Biệt 659308 9 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 30/01/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 40 0 2 3
Giải Bảy 462 1 9 4
Giải Sáu 5289 1497 7657 2
Giải Năm 2487 1 2 4
Giải Tư 09519 01476 89602 70593 4 0 5
57160 66403 15545 5 7
Giải Ba 07182 96532 6 2 0
Giải Nhì 39514 7 6 7
Giải Nhất 64934 8 9 7 2
Đặc Biệt 141377 9 7 3
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 23/01/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 78 0 4
Giải Bảy 647 1 0
Giải Sáu 0228 0231 0777 2 8 5
Giải Năm 4210 1 1
Giải Tư 79695 95040 33943 29904 4 7 0 3 3
09183 14581 06998 5
Giải Ba 43963 68343 6 3
Giải Nhì 98225 7 8 7 3
Giải Nhất 69980 8 3 1 0
Đặc Biệt 214473 9 5 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 16/01/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 74 0 8 7
Giải Bảy 918 1 8 5
Giải Sáu 2471 1239 1791 2 8
Giải Năm 5515 1 9
Giải Tư 48485 11408 05899 74507 4
50573 95993 78962 5
Giải Ba 42381 14872 6 2 9
Giải Nhì 54269 7 4 1 3 2 9
Giải Nhất 70828 8 5 1
Đặc Biệt 652579 9 1 9 3
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 09/01/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 48 0
Giải Bảy 989 1 9 5
Giải Sáu 9722 9935 6189 2 2 7 4
Giải Năm 0843 1 5
Giải Tư 28851 84319 12255 08415 4 8 3
43783 80327 69271 5 1 5 6 0
Giải Ba 25191 82056 6
Giải Nhì 35950 7 1 4
Giải Nhất 67774 8 9 9 3
Đặc Biệt 798824 9 1
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)