ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 25/03/2017

Đầu Đuôi
Giải Tám 54 0
Giải Bảy 238 1 5
Giải Sáu 3939 6927 1138 2 7
Giải Năm 6058 1 8 9 8
Giải Tư 57387 24570 36784 86097 4 8
51290 16748 28998 5 4 8 2
Giải Ba 38115 49282 6
Giải Nhì 83579 7 0 9
Giải Nhất 59852 8 7 4 2 8
Đặc Biệt 088088 9 7 0 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 18/03/2017

Đầu Đuôi
Giải Tám 25 0 9 5 3 8
Giải Bảy 878 1 9
Giải Sáu 7745 5748 0133 2 5
Giải Năm 6362 1 3
Giải Tư 52864 90509 27669 27381 4 5 8 1
77281 00219 46180 5
Giải Ba 90005 25503 6 2 4 9
Giải Nhì 14808 7 8 0
Giải Nhất 14341 8 1 1 0
Đặc Biệt 775470 9
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 11/03/2017

Đầu Đuôi
Giải Tám 49 0
Giải Bảy 629 1 8 3
Giải Sáu 0079 1738 9682 2 9 2 3 2
Giải Năm 2586 1 8 6 4
Giải Tư 53981 65189 32722 07836 4 9
73296 11918 35723 5
Giải Ba 13373 94522 6
Giải Nhì 97393 7 9 3
Giải Nhất 57734 8 2 6 1 9
Đặc Biệt 061013 9 6 3
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 04/03/2017
Đầu Đuôi
Giải Tám 41 0 0 1
Giải Bảy 171 1 6 3 4 9
Giải Sáu 1916 9639 7413 2 4 9
Giải Năm 4972 1 9 7 5
Giải Tư 26424 16348 41414 61400 4 1 8 3
05429 29043 80437 5
Giải Ba 16182 05201 6
Giải Nhì 60119 7 1 2
Giải Nhất 50935 8 2
Đặc Biệt 597797 9 7
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 25/02/2017
Đầu Đuôi
Giải Tám 96 0 1
Giải Bảy 427 1 2
Giải Sáu 1012 2465 3349 2 7 4
Giải Năm 3581 1 0 3
Giải Tư 58330 56783 32043 12701 4 9 3 7
65769 57895 19147 5
Giải Ba 72133 39575 6 5 9
Giải Nhì 34224 7 5
Giải Nhất 62292 8 1 3 7
Đặc Biệt 071787 9 6 5 2
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)