ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 30/04/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 77 0 0 3
Giải Bảy 500 1 0
Giải Sáu 1446 7076 0547 2 4 4 8
Giải Năm 5903 1
Giải Tư 15724 89624 76495 32284 4 6 7 8
54759 84063 43152 5 9 2
Giải Ba 94748 61328 6 3 7
Giải Nhì 69074 7 7 6 4
Giải Nhất 73510 8 4
Đặc Biệt 174367 9 5
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 23/04/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 76 0
Giải Bảy 087 1 3 1 4 6
Giải Sáu 5427 1488 4522 2 7 2 0
Giải Năm 5313 1
Giải Tư 64220 84840 92692 17443 4 0 3 8 8
69048 20976 86363 5
Giải Ba 96176 49611 6 3
Giải Nhì 05814 7 6 6 6
Giải Nhất 19916 8 7 8
Đặc Biệt 793648 9 2
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 16/04/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 18 0 7 2
Giải Bảy 415 1 8 5 1
Giải Sáu 0007 4997 0211 2 2
Giải Năm 4302 1 1 3 0 4
Giải Tư 88131 32433 29675 18553 4 4 3
91130 30844 03743 5 3
Giải Ba 94163 26822 6 3 9
Giải Nhì 38569 7 5 8
Giải Nhất 78834 8
Đặc Biệt 266978 9 7
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 09/04/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 59 0 1 2
Giải Bảy 866 1
Giải Sáu 3677 4791 8525 2 5 9
Giải Năm 3155 1 9
Giải Tư 55260 30990 29129 15081 4
32997 77197 97497 5 9 5
Giải Ba 98271 55339 6 6 0
Giải Nhì 56484 7 7 1
Giải Nhất 57001 8 1 4
Đặc Biệt 637902 9 1 0 7 7 7
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 02/04/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 45 0 0 0
Giải Bảy 745 1 2 5 2 9
Giải Sáu 4212 8700 9648 2 0 1 7 5
Giải Năm 7815 1 3 5
Giải Tư 22120 37453 18221 81412 4 5 5 8
86127 61233 99573 5 3
Giải Ba 79725 20435 6 8
Giải Nhì 08200 7 3
Giải Nhất 85319 8
Đặc Biệt 512968 9
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)