ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 25/07/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 85 0 6 8 8
Giải Bảy 322 1 3 6
Giải Sáu 1062 9152 3806 2 2 1 9 0 0
Giải Năm 1551 1
Giải Tư 68408 90521 05029 39508 4
59262 41562 86720 5 2 1
Giải Ba 18398 00513 6 2 2 2
Giải Nhì 31776 7 6
Giải Nhất 79116 8 5
Đặc Biệt 724520 9 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 18/07/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 12 0
Giải Bảy 838 1 2 4 2 3
Giải Sáu 5514 6235 1375 2 7 5
Giải Năm 7875 1 8 5 3 9 0
Giải Tư 47933 06727 12139 11012 4 6
27946 27061 83270 5 0
Giải Ba 36690 39425 6 1
Giải Nhì 95550 7 5 5 0
Giải Nhất 32130 8
Đặc Biệt 537713 9 0
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 11/07/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 07 0 7 7
Giải Bảy 134 1 0
Giải Sáu 4157 4971 7295 2 4
Giải Năm 7410 1 4
Giải Tư 14357 60089 49107 79494 4 2
17478 92580 66565 5 7 7 8
Giải Ba 47160 54724 6 5 0
Giải Nhì 17158 7 1 8
Giải Nhất 29742 8 9 0 0
Đặc Biệt 063480 9 5 4
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 04/07/2015
Đầu Đuôi
Giải Tám 39 0
Giải Bảy 061 1 5 3 2
Giải Sáu 2452 1136 6086 2 8 1
Giải Năm 3215 1 9 6
Giải Tư 82463 18490 22713 10128 4 9
85549 47921 55364 5 2 3
Giải Ba 79697 77363 6 1 3 4 3 6
Giải Nhì 40453 7
Giải Nhất 18066 8 6
Đặc Biệt 329912 9 0 7
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 27/06/2015
Đầu Đuôi
Giải Tám 33 0 1 1 9 8
Giải Bảy 030 1 2
Giải Sáu 3101 5843 1130 2
Giải Năm 7101 1 3 0 0
Giải Tư 90981 68047 70285 96463 4 3 7 5 2
45745 75482 72750 5 0
Giải Ba 78409 63576 6 3
Giải Nhì 67742 7 6
Giải Nhất 81212 8 1 5 2
Đặc Biệt 875408 9
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)