ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 27/05/2017

Đầu Đuôi
Giải Tám 54 0 3
Giải Bảy 432 1 0 7 8 8
Giải Sáu 1603 3810 4893 2
Giải Năm 4147 1 2 4 0 8 8
Giải Tư 90517 36348 46118 17734 4 7 8 9
83730 45138 13267 5 4
Giải Ba 95238 99549 6 7
Giải Nhì 61379 7 9 6
Giải Nhất 66818 8
Đặc Biệt 575776 9 3
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 20/05/2017

Đầu Đuôi
Giải Tám 42 0 6
Giải Bảy 424 1 1 4
Giải Sáu 7511 8274 4248 2 4 3
Giải Năm 6523 1 4
Giải Tư 58149 23214 84797 82843 4 2 8 9 3 9
97634 49768 84051 5 1 6
Giải Ba 81406 51949 6 8 3
Giải Nhì 04956 7 4
Giải Nhất 49163 8 1
Đặc Biệt 398981 9 7
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 13/05/2017

Đầu Đuôi
Giải Tám 53 0 8 8
Giải Bảy 812 1 2 2
Giải Sáu 0412 8267 5388 2 2 2
Giải Năm 1193 1
Giải Tư 88893 21896 03760 78622 4
57277 03093 92364 5 3
Giải Ba 54808 98176 6 7 0 4
Giải Nhì 64322 7 7 6 1
Giải Nhất 18608 8 8
Đặc Biệt 984771 9 3 3 6 3
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 06/05/2017
Đầu Đuôi
Giải Tám 82 0 4 8
Giải Bảy 366 1
Giải Sáu 6677 3665 8695 2 0
Giải Năm 0889 1 4
Giải Tư 50481 03934 05104 16250 4 7
63375 88647 60820 5 0 9
Giải Ba 42859 34698 6 6 5
Giải Nhì 94408 7 7 5 6
Giải Nhất 30089 8 2 9 1 9
Đặc Biệt 543776 9 5 8
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 29/04/2017
Đầu Đuôi
Giải Tám 70 0 0 3 5 2
Giải Bảy 211 1 1 2
Giải Sáu 7458 8861 0992 2 2
Giải Năm 9130 1 0 1
Giải Tư 44700 46195 85403 92631 4
87022 32660 65374 5 8 6
Giải Ba 03605 81156 6 1 0
Giải Nhì 30098 7 0 4
Giải Nhất 76402 8
Đặc Biệt 307812 9 2 5 8
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)