ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 22/11/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 00 0 0 4 9 5
Giải Bảy 147 1 1
Giải Sáu 6850 1449 9396 2 0
Giải Năm 3604 1 4
Giải Tư 35646 64653 94309 70620 4 7 9 6 1
86005 04665 53669 5 0 3 9
Giải Ba 27359 45511 6 5 9
Giải Nhì 14041 7
Giải Nhất 61594 8
Đặc Biệt 333234 9 6 4
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 15/11/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 18 0 9 2
Giải Bảy 909 1 8 4 4 0
Giải Sáu 0948 6765 6602 2 4
Giải Năm 2977 1 8
Giải Tư 50480 02524 86414 82195 4 8
82863 16014 61661 5 0
Giải Ba 74878 69738 6 5 3 1 3
Giải Nhì 98563 7 7 8
Giải Nhất 50410 8 0
Đặc Biệt 899750 9 5
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 08/11/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 32 0 8 9 0 0
Giải Bảy 684 1
Giải Sáu 6222 4108 9646 2 2
Giải Năm 6609 1 2 9
Giải Tư 18782 27600 39094 01048 4 6 8
46400 88473 37363 5 6
Giải Ba 42590 96956 6 3
Giải Nhì 28696 7 3 4
Giải Nhất 96174 8 4 2
Đặc Biệt 524639 9 4 0 6
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 01/11/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 19 0
Giải Bảy 733 1 9 8
Giải Sáu 1821 0542 2818 2 1 7 0
Giải Năm 6134 1 3 4 1
Giải Tư 16447 17668 26875 44883 4 2 7 8
18931 62587 31756 5 6
Giải Ba 17972 79827 6 8 2
Giải Nhì 28662 7 5 2
Giải Nhất 24448 8 3 7
Đặc Biệt 012420 9
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 25/10/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 59 0
Giải Bảy 241 1 2 9
Giải Sáu 5459 6285 5040 2 8 0
Giải Năm 6339 1 9 5 3 8 5
Giải Tư 04895 83935 64712 23428 4 1 0
60055 69719 50520 5 9 9 5 5
Giải Ba 44933 39338 6
Giải Nhì 53635 7
Giải Nhất 54388 8 5 8
Đặc Biệt 324955 9 5
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)