ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 21/11/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 83 0 7 7
Giải Bảy 007 1 3
Giải Sáu 9457 0841 0249 2 4 0
Giải Năm 9059 1 8 9
Giải Tư 68474 86107 89888 68138 4 1 9
76913 28682 73424 5 7 9 1 0
Giải Ba 24787 60439 6
Giải Nhì 81020 7 4
Giải Nhất 49451 8 3 8 2 7
Đặc Biệt 289150 9
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 14/11/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 67 0
Giải Bảy 641 1 8 5
Giải Sáu 9726 0170 8430 2 6 6 0
Giải Năm 8436 1 0 6 5
Giải Tư 65226 86454 59754 76775 4 1 5 9
44869 86845 41418 5 4 4
Giải Ba 50120 33435 6 7 9
Giải Nhì 63215 7 0 5
Giải Nhất 93749 8
Đặc Biệt 972990 9 0
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 07/11/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 29 0 7
Giải Bảy 037 1 4 6
Giải Sáu 4436 9907 7932 2 9 9
Giải Năm 4029 1 7 6 2 5 0
Giải Tư 91398 09173 15974 76893 4
07414 82135 84255 5 5
Giải Ba 66384 19230 6 7
Giải Nhì 06085 7 3 4
Giải Nhất 80867 8 4 5
Đặc Biệt 100116 9 8 3
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 31/10/2015
Đầu Đuôi
Giải Tám 42 0
Giải Bảy 186 1 8 0 0 9
Giải Sáu 3518 4386 1110 2
Giải Năm 8872 1 4
Giải Tư 48460 41942 16097 42134 4 2 2 7
06010 39819 85964 5 0
Giải Ba 11966 96184 6 0 4 6 2
Giải Nhì 36947 7 2
Giải Nhất 29250 8 6 6 4
Đặc Biệt 161762 9 7
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 24/10/2015
Đầu Đuôi
Giải Tám 03 0 3 3
Giải Bảy 953 1
Giải Sáu 3942 6995 3056 2
Giải Năm 0634 1 4 3
Giải Tư 10965 27472 00587 26973 4 2 4 4
47803 71475 95871 5 3 6 6
Giải Ba 14644 81185 6 5
Giải Nhì 07356 7 2 3 5 1
Giải Nhất 84344 8 7 5
Đặc Biệt 030933 9 5
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)