ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 25/06/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 43 0 0 0
Giải Bảy 091 1 7
Giải Sáu 0728 4688 7820 2 8 0 7 5
Giải Năm 1827 1 9
Giải Tư 89400 96325 44393 65517 4 3 4
92263 17639 99250 5 0
Giải Ba 87883 38200 6 3
Giải Nhì 58693 7
Giải Nhất 29744 8 8 3 3
Đặc Biệt 294083 9 1 3 3
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 18/06/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 19 0 6 3
Giải Bảy 846 1 9 8
Giải Sáu 1189 5834 4621 2 1 1 9
Giải Năm 0006 1 4 3 7 2
Giải Tư 61154 46079 16733 45221 4 6 8
32118 42048 79437 5 4 7
Giải Ba 80732 89729 6
Giải Nhì 83657 7 9 6
Giải Nhất 05476 8 9
Đặc Biệt 578003 9
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 11/06/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 96 0
Giải Bảy 327 1 3
Giải Sáu 4197 5113 1093 2 7 5
Giải Năm 3930 1 0 5
Giải Tư 99450 59775 57266 77046 4 6
46858 00095 89993 5 0 8
Giải Ba 89163 58425 6 6 3 5 9
Giải Nhì 15565 7 5
Giải Nhất 10135 8
Đặc Biệt 108469 9 6 7 3 5 3
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 04/06/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 34 0 4 0
Giải Bảy 098 1 8
Giải Sáu 9163 5375 7618 2 7
Giải Năm 4286 1 4
Giải Tư 88043 10167 47327 43363 4 3 0
96065 14940 89604 5 9 2
Giải Ba 91500 08691 6 3 7 3 5 1
Giải Nhì 18961 7 5
Giải Nhất 55759 8 6
Đặc Biệt 699352 9 8 1
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 28/05/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 81 0 5 5
Giải Bảy 539 1
Giải Sáu 9966 7657 1644 2 6 0 7 3
Giải Năm 5626 1 9
Giải Tư 70520 16998 27783 14477 4 4 7
43047 24627 22292 5 7 1
Giải Ba 02223 12894 6 6
Giải Nhì 09605 7 7
Giải Nhất 70851 8 1 3
Đặc Biệt 954505 9 8 2 4
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)