ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 24/09/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 33 0
Giải Bảy 029 1 6 6
Giải Sáu 6716 3877 2257 2 9 0 1
Giải Năm 0786 1 3 7 7 1
Giải Tư 66037 79520 16876 47216 4
31274 14562 76737 5 7 6 3
Giải Ba 30431 13621 6 2
Giải Nhì 60684 7 7 6 4
Giải Nhất 07856 8 6 4
Đặc Biệt 636753 9
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 17/09/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 65 0
Giải Bảy 639 1 0 6 4 9 7
Giải Sáu 8210 5716 7314 2
Giải Năm 1881 1 9 1
Giải Tư 94391 44988 39390 57658 4
45619 31186 81917 5 8 5
Giải Ba 33355 61477 6 5
Giải Nhì 31585 7 7
Giải Nhất 41431 8 1 8 6 5 3
Đặc Biệt 142483 9 1 0
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 10/09/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 72 0 0
Giải Bảy 824 1 4
Giải Sáu 7670 5527 9785 2 4 7 1 9
Giải Năm 2882 1 9 5 7
Giải Tư 08700 61414 93448 78658 4 8
17539 39752 33977 5 8 2
Giải Ba 63821 25291 6
Giải Nhì 02629 7 2 0 7
Giải Nhất 26835 8 5 2
Đặc Biệt 345237 9 1
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 03/09/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 28 0 3 7
Giải Bảy 396 1 3 5 6 1
Giải Sáu 0813 4443 1915 2 8 8
Giải Năm 4599 1 5 5 5 4
Giải Tư 43866 26735 37835 67735 4 3 5
88078 03503 33207 5
Giải Ba 17734 35816 6 6
Giải Nhì 61145 7 8
Giải Nhất 00828 8
Đặc Biệt 456311 9 6 9
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 27/08/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 54 0 4 2
Giải Bảy 053 1 3
Giải Sáu 1921 2081 1386 2 1 2 7
Giải Năm 5561 1 5 2
Giải Tư 34922 85735 41269 25132 4
73313 47179 76069 5 4 3 0
Giải Ba 18150 42404 6 1 9 9
Giải Nhì 51875 7 9 5
Giải Nhất 75002 8 1 6
Đặc Biệt 833727 9
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)