ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 21/02/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 80 0 0 5
Giải Bảy 776 1 9 6
Giải Sáu 4800 9788 1458 2
Giải Năm 7505 1 5 6 1
Giải Tư 12497 36487 63691 63746 4 6 6 0
36735 19736 33819 5 8
Giải Ba 05031 36646 6
Giải Nhì 38783 7 6
Giải Nhất 72440 8 0 8 7 3
Đặc Biệt 836516 9 7 1
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 14/02/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 06 0 6 7 3
Giải Bảy 742 1
Giải Sáu 2732 8758 3607 2 7 9
Giải Năm 6303 1 2
Giải Tư 92864 95386 80057 65981 4 2
32573 95527 62095 5 8 7 1
Giải Ba 13886 09166 6 4 6
Giải Nhì 77151 7 3 9
Giải Nhất 24179 8 6 1 6
Đặc Biệt 157929 9 5
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 07/02/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 63 0 7 4
Giải Bảy 941 1 8
Giải Sáu 3650 9070 9772 2 9
Giải Năm 0569 1 8
Giải Tư 79138 10385 73455 18818 4 1
96129 94607 40276 5 0 5 8
Giải Ba 51658 72304 6 3 9 0
Giải Nhì 00874 7 0 2 6 4 6
Giải Nhất 40260 8 5
Đặc Biệt 113076 9
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 31/01/2015
Đầu Đuôi
Giải Tám 10 0 6 0 8
Giải Bảy 851 1 0 0 5 3
Giải Sáu 8910 9923 9051 2 3 5
Giải Năm 7825 1 1 9
Giải Tư 84531 40560 84315 30106 4 9
52768 01900 69472 5 1 1 5
Giải Ba 57555 74008 6 0 8
Giải Nhì 44613 7 2
Giải Nhất 27949 8
Đặc Biệt 685639 9
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 24/01/2015
Đầu Đuôi
Giải Tám 33 0 5 7
Giải Bảy 681 1
Giải Sáu 0122 9820 0762 2 2 0 3 9
Giải Năm 3632 1 3 2 3
Giải Tư 19795 12653 63793 94665 4 0
84705 33497 07233 5 3
Giải Ba 47723 42040 6 2 5
Giải Nhì 35607 7
Giải Nhất 36394 8 1
Đặc Biệt 800029 9 5 3 7 4
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)