ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 27/08/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 54 0 4 2
Giải Bảy 053 1 3
Giải Sáu 1921 2081 1386 2 1 2 7
Giải Năm 5561 1 5 2
Giải Tư 34922 85735 41269 25132 4
73313 47179 76069 5 4 3 0
Giải Ba 18150 42404 6 1 9 9
Giải Nhì 51875 7 9 5
Giải Nhất 75002 8 1 6
Đặc Biệt 833727 9
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 20/08/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 48 0 0 9
Giải Bảy 152 1 8 1 0 7
Giải Sáu 0144 5118 5066 2 9
Giải Năm 3692 1 5
Giải Tư 94311 39890 77800 77810 4 8 4
69517 92729 55962 5 2 9
Giải Ba 21662 52035 6 6 2 2
Giải Nhì 81259 7
Giải Nhất 39909 8
Đặc Biệt 475896 9 2 0 6
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 13/08/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 45 0 3 6 3 9
Giải Bảy 416 1 6
Giải Sáu 8163 2062 4130 2 8 1
Giải Năm 6553 1 0
Giải Tư 77372 56394 72903 89362 4 5 3
48528 85143 70366 5 3
Giải Ba 18406 88203 6 3 2 2 6 2
Giải Nhì 71409 7 2
Giải Nhất 05021 8
Đặc Biệt 306362 9 4
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 06/08/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 80 0 5
Giải Bảy 393 1 0 7
Giải Sáu 8371 0076 4610 2 4 3
Giải Năm 9424 1
Giải Tư 51851 39694 18023 97977 4
60417 10154 98480 5 1 4 2 6
Giải Ba 33997 05152 6
Giải Nhì 79005 7 1 6 7
Giải Nhất 29386 8 0 0 6
Đặc Biệt 181556 9 3 4 7
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 30/07/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 58 0
Giải Bảy 290 1 5
Giải Sáu 5250 3322 8353 2 2 5
Giải Năm 5739 1 9
Giải Tư 84277 66187 53450 89958 4
40374 00756 61292 5 8 0 3 0 8 6
Giải Ba 52025 85472 6
Giải Nhì 43595 7 7 4 2
Giải Nhất 35091 8 7
Đặc Biệt 436215 9 0 2 5 1
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)