ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 26/07/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 79 0 9 6
Giải Bảy 087 1 1 3
Giải Sáu 1709 8757 3140 2 9
Giải Năm 3811 1 7 6
Giải Tư 13186 99298 86637 62306 4 0 1 1
12741 80282 93079 5 7
Giải Ba 75636 71641 6
Giải Nhì 88977 7 9 9 7
Giải Nhất 71613 8 7 6 2
Đặc Biệt 415229 9 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 19/07/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 78 0 9
Giải Bảy 862 1
Giải Sáu 5452 2327 0889 2 7 2
Giải Năm 9874 1 7 8
Giải Tư 81344 00798 94461 84837 4 4
33809 06522 14174 5 2
Giải Ba 55083 91595 6 2 1
Giải Nhì 53838 7 8 4 4
Giải Nhất 21194 8 9 3
Đặc Biệt 580896 9 8 5 4 6
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 12/07/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 23 0 5 4
Giải Bảy 584 1 5 7 7
Giải Sáu 0605 2525 7143 2 3 5
Giải Năm 2867 1 4 5 4
Giải Tư 90980 22504 81634 54283 4 3 0 4
90715 70040 07035 5
Giải Ba 02017 48889 6 7
Giải Nhì 61217 7
Giải Nhất 33444 8 4 0 3 9
Đặc Biệt 283934 9
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 05/07/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 44 0
Giải Bảy 672 1 5 1 2 8
Giải Sáu 9490 4485 9855 2 4
Giải Năm 2386 1
Giải Tư 15051 27424 46492 06943 4 4 3 2
24415 41158 85411 5 5 1 8
Giải Ba 29661 13878 6 1
Giải Nhì 81542 7 2 8
Giải Nhất 01312 8 5 6
Đặc Biệt 656018 9 0 2
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 28/06/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 48 0 5
Giải Bảy 062 1 1
Giải Sáu 6805 7134 3611 2 4
Giải Năm 1163 1 4 0 2 4 4
Giải Tư 34777 89630 59041 99224 4 8 1
98432 85975 39982 5
Giải Ba 87193 82334 6 2 3 2
Giải Nhì 17234 7 7 5
Giải Nhất 66062 8 2
Đặc Biệt 698191 9 3 1
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)