ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 22/10/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 46 0 1
Giải Bảy 979 1 0
Giải Sáu 7750 9543 3130 2 0
Giải Năm 7176 1 0 2
Giải Tư 32241 29960 52972 43246 4 6 3 1 6
91732 83380 71601 5 0
Giải Ba 04963 56120 6 0 3 6
Giải Nhì 26766 7 9 6 2 6
Giải Nhất 34176 8 0
Đặc Biệt 243910 9
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 15/10/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 85 0
Giải Bảy 437 1 2 5 0 3
Giải Sáu 6843 7351 8012 2 8
Giải Năm 6940 1 7
Giải Tư 29580 46666 21060 63599 4 3 0 5 6 2
87715 15710 80413 5 1
Giải Ba 65845 02946 6 6 0 5
Giải Nhì 14442 7
Giải Nhất 18428 8 5 0
Đặc Biệt 511665 9 9
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 08/10/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 21 0 2 6
Giải Bảy 653 1 9 9 1 3
Giải Sáu 2619 3088 5819 2 1
Giải Năm 1773 1
Giải Tư 77678 94102 97945 80811 4 5
70066 12661 39177 5 3
Giải Ba 90885 96613 6 6 1 5 1
Giải Nhì 68606 7 3 8 7
Giải Nhất 82765 8 8 5
Đặc Biệt 263561 9
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 01/10/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 26 0 8 7 8
Giải Bảy 708 1 2 7
Giải Sáu 5256 9643 9930 2 6 1
Giải Năm 1112 1 0
Giải Tư 31991 91287 75307 53061 4 3
99053 81375 85208 5 6 3
Giải Ba 41917 16421 6 1 7
Giải Nhì 39367 7 5
Giải Nhất 56899 8 7
Đặc Biệt 182797 9 1 9 7
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 24/09/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 33 0
Giải Bảy 029 1 6 6
Giải Sáu 6716 3877 2257 2 9 0 1
Giải Năm 0786 1 3 7 7 1
Giải Tư 66037 79520 16876 47216 4
31274 14562 76737 5 7 6 3
Giải Ba 30431 13621 6 2
Giải Nhì 60684 7 7 6 4
Giải Nhất 07856 8 6 4
Đặc Biệt 636753 9
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)