ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 20/12/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 60 0 8 6 2
Giải Bảy 208 1
Giải Sáu 1306 6225 7954 2 5
Giải Năm 1340 1 6 6 3
Giải Tư 38341 40436 11863 81868 4 0 1 5
31036 89202 50285 5 4
Giải Ba 75398 70583 6 0 3 8 9
Giải Nhì 17433 7
Giải Nhất 41569 8 5 3
Đặc Biệt 289945 9 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 13/12/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 94 0
Giải Bảy 777 1
Giải Sáu 7435 4622 8595 2 2 3 7
Giải Năm 8790 1 5 0 8 7
Giải Tư 14130 44853 68395 29623 4
10438 01283 45369 5 3
Giải Ba 14181 06627 6 9 1
Giải Nhì 51581 7 7
Giải Nhất 63661 8 3 1 1
Đặc Biệt 809537 9 4 5 0 5
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 06/12/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 58 0 2 5
Giải Bảy 584 1 9 4
Giải Sáu 8553 2742 8719 2 3 8 8
Giải Năm 7868 1
Giải Tư 64197 80680 74961 10114 4 2
09423 87802 67671 5 8 3
Giải Ba 65928 61198 6 8 1 1
Giải Nhì 97061 7 1
Giải Nhất 41228 8 4 0
Đặc Biệt 857005 9 7 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 29/11/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 36 0
Giải Bảy 336 1 5 5 8
Giải Sáu 8923 1826 7471 2 3 6
Giải Năm 4895 1 6 6 2 7 3
Giải Tư 23961 17132 66792 09937 4
28363 04954 33315 5 4 3 6
Giải Ba 74215 61233 6 1 3
Giải Nhì 46318 7 1
Giải Nhất 93653 8
Đặc Biệt 991756 9 5 2
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 22/11/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 00 0 0 4 9 5
Giải Bảy 147 1 1
Giải Sáu 6850 1449 9396 2 0
Giải Năm 3604 1 4
Giải Tư 35646 64653 94309 70620 4 7 9 6 1
86005 04665 53669 5 0 3 9
Giải Ba 27359 45511 6 5 9
Giải Nhì 14041 7
Giải Nhất 61594 8
Đặc Biệt 333234 9 6 4
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)