ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 21/05/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 28 0 7 2 2 0 3
Giải Bảy 498 1 6
Giải Sáu 5984 5480 2883 2 8
Giải Năm 0081 1 2
Giải Tư 18107 74377 81502 15702 4
18600 41503 36889 5
Giải Ba 13882 31916 6
Giải Nhì 70188 7 7 2
Giải Nhất 20172 8 4 0 3 1 9 2 8
Đặc Biệt 794332 9 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 14/05/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 45 0 2 2 0
Giải Bảy 602 1 7 5
Giải Sáu 9960 8324 1293 2 4 3 8 7 4
Giải Năm 1517 1 8 3
Giải Tư 69258 94038 20623 55902 4 5 6
30653 90128 37527 5 8 3
Giải Ba 93633 75315 6 0
Giải Nhì 59324 7
Giải Nhất 54246 8
Đặc Biệt 410600 9 3
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 07/05/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 15 0 2
Giải Bảy 599 1 5 7 2 9
Giải Sáu 2146 5935 7417 2 5
Giải Năm 4032 1 5 2 0
Giải Tư 16525 94675 92230 02343 4 6 3
84193 67867 38912 5 5
Giải Ba 36361 06719 6 7 1
Giải Nhì 70281 7 5
Giải Nhất 58802 8 1
Đặc Biệt 389755 9 9 3
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 30/04/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 77 0 0 3
Giải Bảy 500 1 0
Giải Sáu 1446 7076 0547 2 4 4 8
Giải Năm 5903 1
Giải Tư 15724 89624 76495 32284 4 6 7 8
54759 84063 43152 5 9 2
Giải Ba 94748 61328 6 3 7
Giải Nhì 69074 7 7 6 4
Giải Nhất 73510 8 4
Đặc Biệt 174367 9 5
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 23/04/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 76 0
Giải Bảy 087 1 3 1 4 6
Giải Sáu 5427 1488 4522 2 7 2 0
Giải Năm 5313 1
Giải Tư 64220 84840 92692 17443 4 0 3 8 8
69048 20976 86363 5
Giải Ba 96176 49611 6 3
Giải Nhì 05814 7 6 6 6
Giải Nhất 19916 8 7 8
Đặc Biệt 793648 9 2
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)