ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 29/08/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 21 0 1 2 6 9
Giải Bảy 195 1 4 9 6
Giải Sáu 9457 7636 6968 2 1 5 8
Giải Năm 5414 1 6
Giải Tư 44619 73725 89401 61802 4
97378 31616 95728 5 7
Giải Ba 34006 71874 6 8 1
Giải Nhì 96961 7 8 4
Giải Nhất 96098 8
Đặc Biệt 432809 9 5 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 22/08/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 77 0 8
Giải Bảy 490 1 3 9
Giải Sáu 3008 3876 4963 2 3
Giải Năm 2723 1 1
Giải Tư 54670 24981 57941 54113 4 1
78372 35731 94196 5 6
Giải Ba 00256 01267 6 3 7
Giải Nhì 68199 7 7 6 0 2
Giải Nhất 52419 8 1
Đặc Biệt 587393 9 0 6 9 3
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 15/08/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 61 0 6 0
Giải Bảy 598 1
Giải Sáu 2437 6730 1665 2 7
Giải Năm 3962 1 7 0 0
Giải Tư 28045 44127 31861 31871 4 5 5 0
68930 37945 35140 5
Giải Ba 09906 26299 6 1 5 2 1
Giải Nhì 97292 7 1 5
Giải Nhất 21075 8
Đặc Biệt 712600 9 8 9 2
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 08/08/2015
Đầu Đuôi
Giải Tám 53 0
Giải Bảy 546 1 6
Giải Sáu 5123 4442 5730 2 3 4
Giải Năm 3093 1 0 1
Giải Tư 91231 32451 68691 83046 4 6 2 6 1
62650 65258 13341 5 3 1 0 8 0
Giải Ba 57994 16924 6
Giải Nhì 66876 7 6
Giải Nhất 46550 8
Đặc Biệt 821316 9 3 1 4
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 01/08/2015
Đầu Đuôi
Giải Tám 34 0 6
Giải Bảy 735 1 6
Giải Sáu 6553 4758 9968 2 7 9 0 4
Giải Năm 4827 1 4 5 8 5
Giải Tư 42529 88685 38320 11024 4
14816 46357 96538 5 3 8 7 6
Giải Ba 15156 92606 6 8 2
Giải Nhì 15835 7
Giải Nhất 75962 8 5 0
Đặc Biệt 690280 9
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)