ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 03/12/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 31 0 4
Giải Bảy 146 1 2 3
Giải Sáu 9837 5653 5492 2
Giải Năm 7761 1 1 7
Giải Tư 24164 82370 12855 99399 4 6 2
94552 26785 28998 5 3 5 2
Giải Ba 62104 03712 6 1 4
Giải Nhì 98372 7 0 2
Giải Nhất 87713 8 5
Đặc Biệt 985142 9 2 9 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 26/11/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 72 0 9 1 1 9
Giải Bảy 397 1 8
Giải Sáu 3925 2288 2209 2 5 9 9
Giải Năm 3271 1 8
Giải Tư 02029 77201 32773 53329 4
48871 42770 25501 5 5
Giải Ba 88618 13538 6
Giải Nhì 38485 7 2 1 3 1 0
Giải Nhất 10309 8 8 5
Đặc Biệt 748755 9 7
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 19/11/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 70 0 6 5 6 3 8 7 8
Giải Bảy 606 1
Giải Sáu 2905 3649 2039 2
Giải Năm 4906 1 9 9
Giải Tư 70703 13976 55608 54968 4 9
72207 20408 44464 5
Giải Ba 49271 50172 6 8 4
Giải Nhì 34095 7 0 6 1 2
Giải Nhất 54383 8 3
Đặc Biệt 782139 9 5
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 12/11/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 71 0 9
Giải Bảy 261 1 0
Giải Sáu 6523 7496 1022 2 3 2 0 7
Giải Năm 5379 1 1
Giải Tư 34620 99031 21609 35851 4
42527 94010 98150 5 1 0
Giải Ba 62363 15576 6 1 3 1
Giải Nhì 38196 7 1 9 6
Giải Nhất 33961 8
Đặc Biệt 661692 9 6 6 2
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 05/11/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 04 0 4 0 2 7 7
Giải Bảy 291 1
Giải Sáu 1454 4975 2470 2 4 1
Giải Năm 2787 1
Giải Tư 29390 12951 91200 57249 4 9
08450 66099 88402 5 4 1 0
Giải Ba 95707 50324 6
Giải Nhì 91707 7 5 0 3
Giải Nhất 06573 8 7
Đặc Biệt 080521 9 1 0 9
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)