ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 25/02/2017

Đầu Đuôi
Giải Tám 96 0 1
Giải Bảy 427 1 2
Giải Sáu 1012 2465 3349 2 7 4
Giải Năm 3581 1 0 3
Giải Tư 58330 56783 32043 12701 4 9 3 7
65769 57895 19147 5
Giải Ba 72133 39575 6 5 9
Giải Nhì 34224 7 5
Giải Nhất 62292 8 1 3 7
Đặc Biệt 071787 9 6 5 2
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 18/02/2017

Đầu Đuôi
Giải Tám 18 0 8 9 8
Giải Bảy 795 1 8 1
Giải Sáu 6743 1966 0489 2 0
Giải Năm 4378 1 2
Giải Tư 94932 50667 91808 06048 4 3 8
10420 79256 11066 5 6
Giải Ba 90111 41484 6 6 7 6
Giải Nhì 49609 7 8
Giải Nhất 31695 8 9 4
Đặc Biệt 981108 9 5 5
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 11/02/2017

Đầu Đuôi
Giải Tám 80 0 8 1 9 7 2 0
Giải Bảy 996 1 6 2 8
Giải Sáu 4792 7208 3101 2 2
Giải Năm 4809 1 0 6
Giải Tư 12565 38030 72207 77516 4 9
05649 20522 39212 5 5
Giải Ba 68818 09455 6 5
Giải Nhì 82036 7
Giải Nhất 82302 8 0
Đặc Biệt 176200 9 6 2
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 04/02/2017
Đầu Đuôi
Giải Tám 62 0 5 4
Giải Bảy 182 1 8 0 4
Giải Sáu 6350 2183 9865 2 7
Giải Năm 4505 1
Giải Tư 24745 70804 26754 53218 4 5 4
28970 44044 86552 5 0 4 2 5
Giải Ba 39910 64160 6 2 5 0
Giải Nhì 57455 7 0
Giải Nhất 87827 8 2 3
Đặc Biệt 960014 9
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 28/01/2017
Đầu Đuôi
Giải Tám 81 0
Giải Bảy 113 1 3 8
Giải Sáu 7869 4995 9392 2 5
Giải Năm 7760 1 3 0 6
Giải Tư 55953 05374 37383 35456 4
85533 61730 00725 5 3 6 2
Giải Ba 72818 62085 6 9 0 2
Giải Nhì 12636 7 4
Giải Nhất 62162 8 1 3 5
Đặc Biệt 730052 9 5 2
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)