ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 23/05/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 09 0 9 9 5 0
Giải Bảy 239 1 1 5 0
Giải Sáu 5093 2467 2786 2
Giải Năm 7593 1 9
Giải Tư 95109 91441 01711 11850 4 1
84765 81905 35856 5 0 6 6
Giải Ba 76115 64456 6 7 5
Giải Nhì 43787 7
Giải Nhất 85000 8 6 7
Đặc Biệt 838110 9 3 3
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 16/05/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 96 0 1
Giải Bảy 657 1 4
Giải Sáu 0852 1672 5414 2 7 6
Giải Năm 5275 1 4 4
Giải Tư 70386 82156 75627 45534 4 3
25586 02126 72843 5 7 2 6 8
Giải Ba 41434 56858 6
Giải Nhì 08301 7 2 5 5
Giải Nhất 76075 8 6 6 2
Đặc Biệt 811582 9 6
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 09/05/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 14 0 5
Giải Bảy 064 1 4 3
Giải Sáu 6768 6305 7890 2 4 2
Giải Năm 3441 1 0
Giải Tư 91824 26649 17986 85572 4 1 9
27622 81530 28986 5 9 0 9
Giải Ba 06359 30113 6 4 8
Giải Nhì 62350 7 2 2
Giải Nhất 98659 8 6 6
Đặc Biệt 832472 9 0
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 02/05/2015
Đầu Đuôi
Giải Tám 95 0 7 3 0 1 6
Giải Bảy 107 1
Giải Sáu 6903 8667 7853 2 4 0 4
Giải Năm 0054 1 0
Giải Tư 61824 58862 24582 29947 4 7 5
95130 14700 85445 5 3 4 9
Giải Ba 01501 09559 6 7 2
Giải Nhì 61220 7
Giải Nhất 23306 8 2
Đặc Biệt 580124 9 5
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 25/04/2015
Đầu Đuôi
Giải Tám 26 0 6
Giải Bảy 113 1 3
Giải Sáu 6586 2506 4534 2 6
Giải Năm 1988 1 4 6 9
Giải Tư 07083 94163 79036 50166 4 0
16891 81795 91982 5 7
Giải Ba 06239 46340 6 3 6
Giải Nhì 92486 7
Giải Nhất 95989 8 6 8 3 2 6 9
Đặc Biệt 343057 9 1 5
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)