ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 14/01/2017

Đầu Đuôi
Giải Tám 17 0 3 6 1 8
Giải Bảy 303 1 7 8
Giải Sáu 5841 7580 7032 2 1 8
Giải Năm 0240 1 2 5 1
Giải Tư 13635 96391 16606 32631 4 1 0
68118 32801 76408 5
Giải Ba 72788 28821 6 4
Giải Nhì 01864 7
Giải Nhất 18985 8 0 8 5
Đặc Biệt 691128 9 1
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 07/01/2017

Đầu Đuôi
Giải Tám 23 0 2 2 1
Giải Bảy 738 1 8 9
Giải Sáu 0418 0262 7143 2 3 9
Giải Năm 6493 1 8 4
Giải Tư 82383 48562 61946 86802 4 3 6
68634 52471 68602 5
Giải Ba 82181 35594 6 2 2
Giải Nhì 94629 7 1
Giải Nhất 85801 8 3 1
Đặc Biệt 067719 9 3 4
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 31/12/2016

Đầu Đuôi
Giải Tám 15 0
Giải Bảy 069 1 5
Giải Sáu 8228 3991 8432 2 8 6 3
Giải Năm 7631 1 2 1 3
Giải Tư 17859 02285 53053 26226 4 9 5
82749 87984 30033 5 9 3
Giải Ba 21823 25084 6 9
Giải Nhì 29345 7 7 8
Giải Nhất 97177 8 5 4 4
Đặc Biệt 331378 9 1
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 24/12/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 42 0 9 9 3
Giải Bảy 609 1 2 0
Giải Sáu 0812 0949 6094 2 3 9
Giải Năm 3509 1
Giải Tư 03968 35390 93954 49866 4 2 9
99360 83656 77723 5 4 6
Giải Ba 44073 00429 6 8 6 0
Giải Nhì 68697 7 3
Giải Nhất 61703 8
Đặc Biệt 451110 9 4 0 7
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 17/12/2016
Đầu Đuôi
Giải Tám 36 0 1 7
Giải Bảy 094 1 9 3
Giải Sáu 3223 6099 6580 2 3
Giải Năm 8190 1 6 7 2
Giải Tư 40719 80337 91454 57641 4 1
06866 83201 73707 5 4 1 2
Giải Ba 23132 91751 6 6
Giải Nhì 04952 7
Giải Nhất 60713 8 0
Đặc Biệt 744496 9 4 9 0 6
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)