ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 25/10/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 59 0
Giải Bảy 241 1 2 9
Giải Sáu 5459 6285 5040 2 8 0
Giải Năm 6339 1 9 5 3 8 5
Giải Tư 04895 83935 64712 23428 4 1 0
60055 69719 50520 5 9 9 5 5
Giải Ba 44933 39338 6
Giải Nhì 53635 7
Giải Nhất 54388 8 5 8
Đặc Biệt 324955 9 5
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 18/10/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 97 0 5
Giải Bảy 161 1 6 9 6 7
Giải Sáu 1273 0105 3622 2 2 7 9 3 1
Giải Năm 9616 1 6
Giải Tư 74727 37729 78945 51623 4 5
74467 26389 82219 5
Giải Ba 63421 25816 6 1 7 5
Giải Nhì 64617 7 3
Giải Nhất 91836 8 9
Đặc Biệt 175665 9 7
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 11/10/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 03 0 3 6
Giải Bảy 227 1 5
Giải Sáu 6485 9831 1665 2 7 8
Giải Năm 9554 1 1
Giải Tư 92072 25647 05179 39988 4 7 2
06706 70262 13790 5 4 6
Giải Ba 71390 98442 6 5 2
Giải Nhì 25356 7 2 9
Giải Nhất 88328 8 5 8
Đặc Biệt 934115 9 0 0
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 04/10/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 66 0 2
Giải Bảy 228 1 0
Giải Sáu 2060 9896 2226 2 8 6
Giải Năm 1172 1 6
Giải Tư 32854 41785 05598 55678 4
77975 91402 95110 5 4 6
Giải Ba 95587 14736 6 6 0
Giải Nhì 02484 7 2 8 5 4
Giải Nhất 22956 8 5 7 4
Đặc Biệt 769474 9 6 8
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 27/09/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 79 0 3 9 8
Giải Bảy 510 1 0 0 9 9
Giải Sáu 0773 4510 0280 2
Giải Năm 5403 1 7
Giải Tư 52889 30537 49940 39909 4 0 3
22208 62519 03487 5
Giải Ba 25265 64767 6 5 7
Giải Nhì 36419 7 9 3 0
Giải Nhất 06570 8 0 9 7
Đặc Biệt 489943 9
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)