ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 25/04/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 26 0 6
Giải Bảy 113 1 3
Giải Sáu 6586 2506 4534 2 6
Giải Năm 1988 1 4 6 9
Giải Tư 07083 94163 79036 50166 4 0
16891 81795 91982 5 7
Giải Ba 06239 46340 6 3 6
Giải Nhì 92486 7
Giải Nhất 95989 8 6 8 3 2 6 9
Đặc Biệt 343057 9 1 5
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 18/04/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 91 0 5 3
Giải Bảy 195 1 6
Giải Sáu 4695 7297 6205 2 2 9
Giải Năm 4622 1 2
Giải Tư 66829 91703 29932 39275 4 4
85098 02083 43916 5
Giải Ba 67883 56664 6 4 2
Giải Nhì 14044 7 5 8
Giải Nhất 71962 8 3 3
Đặc Biệt 245778 9 1 5 5 7 8
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 11/04/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 77 0 1 5
Giải Bảy 262 1 6 9 0 3
Giải Sáu 7716 6401 3580 2 4
Giải Năm 8382 1 6 6 0
Giải Tư 59287 33619 18410 16705 4 0
63536 22936 06560 5
Giải Ba 48824 32630 6 2 0 4
Giải Nhì 16940 7 7
Giải Nhất 29964 8 0 2 7
Đặc Biệt 991513 9
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 04/04/2015
Đầu Đuôi
Giải Tám 53 0
Giải Bảy 793 1 6
Giải Sáu 6141 0294 2278 2 0 9
Giải Năm 0052 1 0 9
Giải Tư 03230 81565 12520 84360 4 1 4 9
67629 07444 09692 5 3 2 4
Giải Ba 15916 66239 6 5 0
Giải Nhì 61980 7 8
Giải Nhất 81649 8 0
Đặc Biệt 464554 9 3 4 2
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 28/03/2015
Đầu Đuôi
Giải Tám 69 0 1 1
Giải Bảy 461 1 7 0
Giải Sáu 4932 8117 1101 2 2
Giải Năm 4995 1 2 2 2
Giải Tư 07773 51153 95432 83910 4 2
20032 45578 66798 5 3
Giải Ba 54601 55522 6 9 1 2
Giải Nhì 02042 7 3 8
Giải Nhất 87989 8 9
Đặc Biệt 643162 9 5 8
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)