ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 12/04/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 92 0
Giải Bảy 737 1 2 8 9 7
Giải Sáu 4337 1522 3271 2 2 7
Giải Năm 6937 1 7 7 7
Giải Tư 22790 06446 88250 90412 4 6
35118 86562 67999 5 0
Giải Ba 47927 24494 6 2
Giải Nhì 66619 7 1
Giải Nhất 23588 8 8
Đặc Biệt 642917 9 2 0 9 4
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 05/04/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 50 0 1 0 7
Giải Bảy 952 1 2 1
Giải Sáu 9223 0141 8712 2 3
Giải Năm 0636 1 6 6
Giải Tư 72782 77811 16793 81301 4 1 4 9
23058 08888 47444 5 0 2 8
Giải Ba 45700 53236 6 6
Giải Nhì 39807 7
Giải Nhất 39266 8 2 8
Đặc Biệt 394949 9 3
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)

ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 29/03/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 43 0 7
Giải Bảy 936 1 8 7
Giải Sáu 9918 0359 8026 2 6 3
Giải Năm 9130 1 6 0 4 6 2
Giải Tư 61623 14349 57234 81358 4 3 9 3 4
62843 65036 84358 5 9 8 8
Giải Ba 73079 94217 6
Giải Nhì 45107 7 9
Giải Nhất 03732 8
Đặc Biệt 269444 9
ketquaxoso Hau Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 22/03/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 15 0 4
Giải Bảy 661 1 5 3 6 4 2
Giải Sáu 8352 2422 0475 2 2
Giải Năm 7382 1 9
Giải Tư 25584 67004 21413 39439 4 8
47248 17080 66893 5 2 7
Giải Ba 96391 27716 6 1
Giải Nhì 77057 7 5
Giải Nhất 97814 8 2 4 0
Đặc Biệt 054812 9 3 1
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)
ketquaxoso Hau Giang - XSHG      Thứ Bảy, 15/03/2014
Đầu Đuôi
Giải Tám 37 0
Giải Bảy 575 1 3
Giải Sáu 8282 4565 1872 2 6 5 1 4
Giải Năm 8458 1 7 2
Giải Tư 24626 70425 90853 52964 4 0
27559 99921 53832 5 8 3 9
Giải Ba 50040 80713 6 5 4
Giải Nhì 00390 7 5 2 5
Giải Nhất 02275 8 2
Đặc Biệt 416224 9 0
Kết quả xổ số Hậu Giang nhanh & Rẻ nhất, soạn XSHG gửi 7039 (500đ)